ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Διαγνωστικά Τμήματα

 1. Αιματολογικό
 2. Βιοχημικό
 3. Μικροβιολογικό
 4. Ανοσολογικό
 5. Ιολογικό
 6. Ορμονολογικό
 7. Μοριακής γενετικής
 8. Προγεννητικού ελέγχου
 9. Κυτταρολογικό
 10. Αξονικής Τομογραφίας
 11. Ακτινολογικό (Ψηφιακή απεικόνιση)
 12. Μαστογραφίας (Ψηφιακή απεικόνιση)
 13. Οστεοπόρωσης
 14. Λιπομέτρησης
 15. Υπερηχογραφήματα σώματος
 16. Triplex αρτηριών και φλεβών
 17. Doppler αρτηριών και φλεβών
 18. Υπερηχογράφημα κυήσεως
 19. Μαιευτικά υπερηχογραφήματα (Αυχενική διαφάνεια β’ επιπέδου)

Καρδιολογικό Τμήμα

 1. Triplex Καρδιάς
 2. Doppler Καρδιάς
 3. Υπερηχογράφημα Καρδιάς M- MODE 2D
 4. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 5. Δοκιμασία Κόπωσης

Προληπτικός έλεγχος υγείας (check up)

Βεβαίωση αθλητικής ικανότητας