πιστοποιήσεις ιατρικής διάγνωσης κερατσίνιΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης με πιστοποιημένο και διαπιστευμένο υψηλότατο επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας.

Τα εργαστήρια συμμετέχουν σε Εθνικά και Διεθνή Προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης επιτυγχάνοντας σταθερά κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ των συμμετεχόντων εργαστηρίων που είναι περισσότερα από 200 εργαστήρια στην Ελλάδα και άνω των 550 εργαστηρίων πανευρωπαϊκά.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα εσωτερικών ποιοτικών ελέγχων για όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης ενός επισκέπτη, από την υποδοχή του, την λήψη των βιολογικών δειγμάτων που ενδεχομένως απαιτούνται, την διενέργεια των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων έως και την παράδοσή τους στον εξεταζόμενο. Για το σύνολο αυτών των διεργασιών έχει πιστοποιηθεί με ΕΝ ISO 9001:2008 και έχει διαπιστευθεί για ένα μεγάλο πλήθος εξετάσεων με το ειδικό Πιστοποιητικό EN ISO 15189:2012.

Όμως, καθοριστική συνεισφορά στο παραγόμενο ποιοτικό έργο έχουν οι συνεργάτες ιατροί μας που επιτελούν το λειτούργημα τους με συναίσθηση, ευαισθησία και επαγγελματισμό έτσι ώστε να βοηθούν τους εξεταζόμενους να αντιμετωπίσουν τις όποιες τυχόν δυσκολίες μπορεί να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια μιας εξεταστικής διαδικασίας. Τα μέλη του προσωπικού μας που εργάζονται στις παραϊατρικές ειδικότητες είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι με γνώσεις και εμπειρία που προσφέρουν ασφάλεια και εμπιστευτικότητα κατά την εξάσκηση των καθηκόντων τους. Έτσι, η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ εγγυάται την ποιότητα και τον σεβασμό στην υγεία.

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 15189:2012 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο  

pdf iconΠιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2008 - Κατεβάστε το αρχείο