ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤHΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, M.D

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,

ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, M.D

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,

ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ MSC.- ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. MED.PHYSICIST, MECHANIC OF NTUA

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ,

ΧΗΜΙΚΟΣ