Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ διατηρεί άρτιο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής για όλα τα ιατρικά πεδία όπου προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Οι βασικοί και θεμελιακοί στόχοι των εργασιών μας είναι η αξιοπιστία στο διαγνωστικό αποτέλεσμα, η μείωση ή και εξάλειψη των κινδύνων από την ακτινοβολία που προϋποθέτει η διενέργεια κάποιων εκ των εξετάσεων καθώς και η βελτιστοποίηση στους χρόνους παραμονής των εξεταζομένων στον χώρο της εξέτασης.

Η Μονάδα μας συνεργάζεται επί μακρόν, με τους κορυφαίους εκ των κατασκευαστικών οίκους διεθνώς στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: SIEMENS, GENERAL ELECTRIC και ROCHE.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ορμονολογικό)

Στα εργαστήριά μας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με την ευθύνη και την εποπτεία εξειδικευμένου ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα που διεξάγουν όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Ειδικότερα, σχεδόν όλες οι διαδικασίες, από την λήψη του δείγματος από τον εξεταζόμενο έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων, υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένα συστήματα των κατασκευαστικών Οίκων Roche και Siemens.

Οι διεργασίες παρακολουθούνται και εποπτεύονται για την Ποιότητα και την Αξιοπιστία μέσω Διεθνών Πρωτοκόλλων Διαπίστευσης με σκοπό την απομείωση της πιθανότητας λάθους, την σωστή ταυτοποίηση των δειγμάτων και την ιχνηλάτιση της πορείας τους εντός των εργαστηρίων.

Το εργαστήριο λαμβάνει μέρος και αξιολογείται ακολούθως, σε πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας και λαμβάνει σταθερά κορυφαίες αξιολογήσεις που πιστοποιούν αντικειμενικά την αξιοπιστία του. Σε επιβεβαίωση αυτών, το εργαστήριό μας έχει λάβει την διαπίστευση ΕΝ ISO 15189:2012 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) για ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων και έτσι κατατάσσεται μεταξύ των Διαπιστευμένων Ελληνικών Εργαστηρίων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, οι συμπολίτες μας μπορούν να βρουν ένα, πλήρως εξοπλισμένο ακτινολογικό εργαστήριο με προηγμένο εξοπλισμό που υποστηρίζεται με ψηφιακά συστήματα και παρέχει υψηλή ποιότητα και διακριτική ικανότητα στην ιατρική απεικόνιση.

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το σύστημα Αξονικού Τομογράφου που έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο μας είναι τελευταίας γενιάς και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το σύνολο των ιατρικών απαιτήσεων και να διενεργήσει όλα τα Πρωτόκολλα εξετάσεων Αξονικής Τομογραφίας.

Ταυτοχρόνως, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή εξοπλισμού που να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα στην απεικόνιση μαζί με ελεγχόμενη δόση ακτινοβολίας έτσι ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή διαγνωστική εικόνα χωρίς υπερβάλλουσα δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί Μαστογράφος ψηφιακής απεικόνισης της εταιρείας GENERAL ELECTRIC ο οποίος είναι εξοπλισμένος με τεχνολογικά εργαλεία αιχμής και προσφέρει υψηλή διακριτική ικανότητα διασφαλίζοντας την χαμηλή δόση ακτινοβόλησης της εξεταζόμενης.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία στην ποιότητα και την διαγνωστική αξία της εξέτασης της μαστογραφίας για την πρόληψη και την υγεία των μαστών, ο εξοπλισμός μας μπορεί να προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην Μονάδα μας είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν με την ευθύνη ακτινολόγων-ιατρών, σύγχρονα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις υπερηχοτομογραφικές μελέτες όλων των συστημάτων του οργανισμού όπως της καρδιάς, των λοιπών οργάνων, διαφόρων ανατομικών περιοχών του σώματος και φυσικά, την παρακολούθηση κύησης.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Το οστεοπυκνόμετρο τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού Οίκου GENERAL ELECTRIC που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, προσφέρει υψηλή αξιοπιστία με την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου και στοχεύει στην επιτυχημένη πρόληψη και παρακολούθηση της Οστεοπόρωσης που αποτελεί έναν σιωπηλό εχθρό της υγείας των ανθρώπων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Η Δοκιμασία Κόπωσης (Test Κοπώσεως) είναι μια δυναμική εξέταση σημαντικότατης διαγνωστικής αξίας που μπορεί να προλάβει και να προστατεύσει τους ανθρώπους από ιδιαιτέρως σοβαρά καρδιολογικά συμβάματα.

Το σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης που λειτουργεί στην Μονάδα μας με την επίβλεψη ειδικευμένου ιατρού καρδιολόγου είναι κατασκευασμένο από την εταιρεία GENERAL ELECTRIC και διαθέτει ενσωματωμένο Ηλεκτροκαρδιογράφο (ΗΚΓ) με μεγάλη καταγραφική ευαισθησία για τα ηλεκτρικά σήματα.

Πέραν τούτων, διαθέτει αυτόνομο Σύστημα Διατήρησης Αρχείου για το σύνολο της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης που συνοδεύει την διενέργεια της εξέτασης της Δοκιμασίας Κόπωσης προσφέροντας έτσι, σημαντικά αναβαθμισμένη εικόνα των υπό εξέταση λειτουργιών του σώματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Όλα τα μέρη του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας μας αποστέλλουν μέσω ειδικού δικτύου και βάσει ειδικού Πρωτοκόλλου επικοινωνίας (DICOM) τις ιατρικές εικόνες που παράγονται σε δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, επιτρέποντας την δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων.

Έτσι επιτυγχάνεται ο σημαντικός στόχος της δημιουργίας προσωπικού φακέλου υγείας για κάθε εξεταζόμενο στον οποίο μπορούν να ανατρέξουν οι θεράποντες ιατροί σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον προκειμένου να ανακτήσουν με απόλυτη αξιοπιστία τις ιατρικές εικόνες των εξετάσεων χωρίς φθορές ή αστοχίες υλικού όπως παρατηρούνταν στο παρελθόν όταν φυλάσσονταν χάρτινες εκτυπώσεις ή φιλμς.

Ακόμη περισσότερο, οι εικόνες των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν σε θεραπευτήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ηλεκτρονικά με απόλυτη αξιοπιστία και ασφάλεια προσφέροντας σημαντικά εργαλεία για την υποστήριξη της υγείας των ανθρώπων.