Η Πρόληψη στην Υγεία ως Αξία Ζωής

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβαρύνει με πολλούς τρόπους την υγεία των ανθρώπων και η Ιατρική Επιστήμη αντιμετωπίζει την πρόκληση να βρει τις κατάλληλες μεθόδους ώστε να προληφθούν οι διάφορες καταστάσεις νοσηρότητας για τους συνανθρώπους μας.

Το βασικό εργαλείο που προτείνουν οι επιστήμονες για την προστασία της ζωής και την αποφυγή των νόσων είναι η Πρόληψη. Συγκεκριμένα, όλες οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι το βάρος για την προστασία του πληθυσμού πρέπει να δοθεί στον προσυμπτωματικό έλεγχο της υγείας (Check Up). Οι επιστήμονες αποδεικνύουν ότι ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να δώσει εκείνους τους δείκτες και τα αποτελέσματα που θα αποτελέσουν βάση για τους θεράποντες ιατρούς να προχωρήσουν έγκαιρα σε θεραπευτικές ενέργειες και να οδηγήσουν έτσι, είτε στην αποφυγή της νόσου, είτε στην πλήρη ίασή της.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, διατηρώντας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής έχει όλα τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται για να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους υγείας με αξιοπιστία και εγκυρότητα όπως πιστοποιείται άλλωστε από τα Πιστοποιητικά Ποιότητας με τα οποία είναι Πιστοποιημένη και διαπιστευμένη. Το στελεχιακό δυναμικό των ιατρών συνεργατών μας έχει καταρτίσει ένα μεγάλο αριθμό Προληπτικών Ελέγχων της υγείας, τόσο Βασικών όσο Ειδικών, (Check Up) με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων του Περάματος ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους.

Τα συγκεκριμένα Πρωτόκολλα προληπτικών εξετάσεων προσφέρονται από την ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ στους κατοίκους του Περάματος αλλά και τους κατοίκους των κοντινών νησιών σε λογικές και βιώσιμες τιμές έτσι ώστε να καθίστανται προσιτές για όλες τις οικογένειες των περιοχών μας και έτσι να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους στην προάσπιση της υγείας τους.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το CHECK UP ΠΡΟΣΤΑΤΗ που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται τακτικά και ανώδυνα η υγεία του Προστάτη αδένα των ανδρών ώστε να προλαμβάνονται τυχόν νοσηρότητες που μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους και να πλήξουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Αλλά και συνολικότερα, το CHECK UP ΕΝΗΛΙΚΩΝ δίνει μια άμεση και πολύτιμη εικόνα του οργανισμού.

Ο Όμιλός μας, σεβόμενος τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, του παρέχει τη δυνατότητα, με την συμβουλή των συνεργαζόμενων ιατρών μας, να δημιουργήσει το δικό του Check-Up που θα βασίζεται τόσο στις προσωπικές του ανάγκες όσο και στις οικονομικές του δυνατότητες.

Η Μονάδα μας, μαζί με τις άλλες πέντε Μονάδες των Διαγνωστικών Κέντρων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ , εργάζεται με συνέπεια και συνέχεια ώστε να συμβάλει στην προαγωγή της αξίας της πρόληψης στην υγεία μεταξύ του πληθυσμού της χώρας μας με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

pdf iconΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - Κατεβάστε το αρχείο

0001