Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ως μέλος των Διαγνωστικών Κέντρων του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ με έξι αυτοδύναμα διαγνωστικά κέντρα, μεταξύ άλλων σε Πειραιά και Πέραμα, συγκαταλέγεται μεταξύ των ποιοτικότερων και εγκυρότερων κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Λειτουργώντας σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα Ποιότητας η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ είναι εξοπλισμένη με ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς που πραγματοποιούν ακόμη και τις πιο απαιτητικές εξετάσεις, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η μαστογραφία και η αξονική τομογραφία, προσφέροντας λεπτομερή διάγνωση και εγκυρότητα στο αποτέλεσμα. Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των κέντρων μας έχει λάβει την κατάλληλη εξειδίκευση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Αποστολή της εταιρείας μας είναι πάντα ο σεβασμός στην ιδιαίτερη ανάγκη υγείας του κάθε ασθενή που μας επισκέπτεται. Για αυτόν τον λόγο, εξυπηρετούμε στον Όμιλό μας πάνω από 300.000 ασθενείς ετησίως, σε χώρους ευχάριστα και λειτουργικά διαμορφωμένους συνολικού εμβαδού 4.500 τ.μ.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ από το έτος ίδρυσής της (2008), βρίσκεται στο επίκεντρο των ιατρικών εξελίξεων και δεν σταμάτησε στιγμή να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ασθενών. Για αυτό το λόγο δίνει την δυνατότητα στους εξεταζόμενους να υποβληθούν σε εξετάσεις υψηλότατης διαγνωστικής αξίας (αξονική τομογραφία, μαστογραφία κ.λπ.). Σήμερα δε, συνεχίζει, εντάσσοντας μία νέα χαμηλή τιμολογιακή πολιτική στις υπηρεσίες της, με απώτερο στόχο να είναι ο καλύτερος σύμμαχος του κάθε εξεταζόμενου.